Titulli 

Të nderuar Bashkëqytetarë!
Në kuadër të masave mbështetëse që po i bëhet zhvillimit të Turizmit , Bashkia Vau Dejës, ju fton:
 Ditën e premte , datë 27 Maj , ora 17:00 në hapjen e Sezonit Turistik me temë: “Turizmi në çdo stinë”.
Jeni të mirëpritur!
 
Adresa:  Vau Dejës tek Bar Restorant “Perla”.
9

Njoftim për mbledhje e Këshillit Bashkiak Vau Dejës datë 27.07.2022 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallen e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës, Njësia Administrative Bushat.

9

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin e MZSH-së, niveli bazë

9

Njoftim për mbledhje e Këshillit Bashkiak Vau Dejës datë 27.06.2022 ora 15:00. Mbledhja do të zhvillohet në sallen e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës, Njësia Administrative Bushat.

9

Njoftim për vende të lira pune për pranimin në nivelin bazë në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në Bashkinë Vau Dejës

9

Njoftim Hapja e Fazës së Dytë te Programit te Strehimit "Subvencioni i Qirasë në Tregun e Lirë" për 2022.

9

Diten e enjte datë 09.06.2022 ora 10:00 Bashkia Vau Dejës në bashkepunime me Ministrinë e Mjedisit ju fton të bëheni pjesë e dëgjesës publike në lidhje me diskutimin për draft ndryshimin e planit të përgjithshëm vendor.Degjesa do të mbahet pranë Ministrise se Mjedisit Tiranë. Bashkelidhur materjalet për konsultim.

Informacion mbi përfitimin e naftës për fermerët

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike 16.09.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë për rregullore

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim dëgjesë publike datë 21.07.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.13 datë 10.06.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim dëgjesë publike datë 20.07.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.8 datë 10.03.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.10 datë 10.03.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftm për Dëgjesë Publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për dëgjesë publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për Dëgjesë Publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim I fituesit për testimin fizik për punonjës të MZSH

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim , Faza 2-të për Strehimin Social

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftm për Dëgjesë Publike datë 23.06.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim për marrje ambjenti me qera , Bashkia Vau Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE(MAJ 2020)

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim Nr.6

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim Nr.7

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim Nr.9

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-3

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-4

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-5

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Aneksi i dëgjesave dhe takimeve-Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Njoftim Për Vende Të Lira Pune

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Strategjia e Zhvillimit të Territorit Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim per degjese publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftimi- Dita e Hapur, Vau Dejes-2

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Plani i zhvillimit - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Shkresë përcjellëse - Faza III - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-1

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Përshkrimi për programin praktikave të punës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Aneks- Skedat e Projekteve

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-2

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Rregullore vendore - Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Pasaporta - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Njoftim per degjese publike

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Projekt Vendim nr.11 datë 10.03.2020

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin