Kryetari i Bashkisë

KRISTIAN SHKRELI

Informacion personal

Mbiemri:                     SHKRELI

Emri:                             KRISTIAN

Data e lindjes:            21.11.1986

Vendi i lindjes:           Shkoder/Albania

Email:                          Kristian.shkreli@vaudejes.gov.al

Telefon:                      +355 (0) 673366367

Edukimi

Kristian Shkreli ka lindur ne Shkodër, me 21.11.1986.

Shtator 2009 Bachelor në Drejtësi, ne universitet privat

Shtator 2019 Master shkencor në e Drejta private e Biznesit, Universiteti shtetëror “Luigj Gurakuqi”, Shkodër

Eksperienca në punë

Gusht 2014 – Tetor 2016 ka punuar si jurist tek Aluizmi, Drejtoria Rajonale Shkodër

Tetor 2016 – Dhjetor 2018 Kryetar i Partis Socialiste, Bashkia Vau Dejës

Prill 2019 – Gusht 2019 ka punuar te ASHK, Drejtoria Vendore Shkodër

2019 – 2022 Nenkryetar i Bashkisë Vau Dejës

(Qeshor) 2023 e në vijim                         Kryetar i Bashkisë Vau Dejes

Njohuri dhe aftesi të përgjithshme

Njohës i gjuhës italiane

Njohuri Kompjuterike

Aftësi drejtuese dhe komunikuese

Aftësi shumë të mira pune në grup

 

Aktivitet kryesore jane: