Kryetari i Bashkisë

Mark BABANI

Informacion personal

Mbiemri:                     BABANI

Emri:                             Mark

Data e lindjes:            08.01.1967

Vendi i lindjes:           Shelqet/Shkoder/Albania

Email:                          mark.babani@vaudejes.gov.al

Telefon:                      +355 (0) 672060605

Edukimi

Mark Babani ka lindur ne Shelqet, Vau Dejes, me 08.01.1967.

Ka mbaruar shkollen e mesme bujqesore (agronom) ne Mjede ne vitin 1981-1985.

Nga viti 1986-1988 ka qene pjese e klubit  sportiv Vllaznia (atletike).

Nga 1988-1989 ka kryer sherbimin ushtarak ne Tirane duke qene pjese e klubit sportiv Partizani (atletike).

Ne vitin 1991 ka emigruar ne Itali deri ne vitin 1995.

 

Eksperienca në punë

Nga viti 1995 ka ndertuar ndermarrjen e tij Mare Adriatik ku deri ne 2019 ishte administrator i saj.

(Gusht) 2019 e në vijim                         Kryetar i Bashkisë Vau Dejes

Njohuri dhe aftesi të përgjithshme

Njohës i gjuhës italiane
Njohuri Kompjuterike
Aftësi drejtuese dhe komunikuese

Aktivitet kryesore jane:

– Zenje, perpunim dhe konservim Peshkut.

-Kompleks Blegtoral dhe Perpunim Mishit.

-Impjant per prodhimin e midhjeve

-Vreshtari

Ne zgjedhjet parlamentare te viti 2005 mori pjese si kandidat per deputet per Partine Agrare Ambjentaliste PAA.