Konsultimi Publik

Kalendari I Dëgjesave Publike
 


– 24.01.2017 
Takim me specialiste te mjedisit dhe bujqesise se bashkise Vau-Dejes;
– 07.02.2017 
Takim me Administratoren dhe specialiste te njesise administrative Vig-Mnele;
– 07.02.2017 
Takim me Arkeologen Etleva Nallbani (siti i kalase se Dalmaces);
– 09.02.2017 
Takim me Administratorin dhe specialiste te njesise administrative Bushat;
– 09.02.2017
 Takim me Administratorin dhe specialiste te njesise administrative Hajmel;

Mekanizmat për Dëgjesat Publike
Konsultime Publike