Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje

Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje

Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

Koordinator për të Drejtën e Informimit dhe Transparencës
Emër, mbiemër: Mersilda Meti
Email: mersilda.meti@vaudejes.gov.al
Adresa: Rruga” Qafa e Gurit” Vau Dejës
Orari:E hënë – e premte, 08:00 – 16:00