Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Tabela e njoftimeve

https://www.vaudejes.gov.al/njoftime/