Bashkia në proceset e integrimit evropian

Për herë të 2-të, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri do të mbështesë organizimin e Javës së Integritetit e cila do të zhvillohet nga 1 – 9 dhjetor 2020. Java e Integritetit është një fushatë kombëtare dhe ndërkombëtare e ndërgjegjësimit ku veprimi kolektiv është parashikuar si një levë për të tërhequr vëmendjen mbi rëndësinë e integritetit dhe për të promovuar sjelljen etike jo vetëm në biznes, por edhe në organet qeveritare, akademinë dhe OJQ-të.

Java e Integritetit 2020 parashikohen objektivat e mëposhtëm:

• Të promovojë dhe frymëzojë veprime kolektive midis aktorëve të ndryshëm.

• Të promovojë rolin që aktorë të ndryshëm mund dhe duhet të luajnë në zgjidhje të qëndrueshme drejt integritetit të tilla si; respektimin e të drejtave të njeriut, inovacionet ekonomike, shoqërore dhe mjedisore dhe qeverisjen dhe bashkëpunimin.

• Të zhvillojë një dialog konstruktiv rreth temave respektive të ditës.

• Të zhvillojë një dialog konstruktiv rreth temave respektive të ditës.

Tema kryesore e këtij edicioni është “Përgjegjësia për reagim të shpejtë ndaj qytetarevë dhe shoqërisë” dhe do të lidhet kryesisht me Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Nën-temat do të jenë: mirëqenia, arsimi, puna dhe të drejtat e njeriut, industria dhe teknologjia, mbrojtja e konsumatorit.

 

Per here te pare  bashkia Vau Dejes bëhet pjesë e Javës së Integritetit duke  organizuar  3 aktivitete  me grupe të ndryshme të komunitetit .

 

* Aktiviteti i pare  Arsimi , Ndergjegjesimi i femijeve lidhur me situaten qe po kalon shqiperia , hapat e integrimit , pandemia , qyteti. Evropa ne syte e femijeve .Do hapet nje ekspozite me punime te nxeneses Ester Gjoni , nen logon “Nese Europa do ishte shkolle, do te doja qe Shqipoeria te ishte nxenes i saj “
Ekspozita do te celet ne daten 3 Dhjetor .

 

* Aktiviteti i dyte , do te jete me komunitetin , me tetemen ” Pergjegjesia per reagimim e shpejte ndaj kerkesave te komunitetit ” .Mireqenia , arsimi , te drejtat e njeriut , puna , mbrojtja e konsumatorit .Aktiviteti do te mbahet ne daten 4 Dhjetor .
* AktivitetetI I trete  , dhe  me  shumë interës qe realizojme me Keshillin Bashkiak , është prezantimi I gjetjeve të Raportit të Vlerësimit të Performances së Bashkive 2019 për arritjet apo problematikat e bashkive lidhur me disa kapituj  e meposhtëm të raportit . Aktiviteti mbahet ne date 8 Dhjetor .

–       Lufta kundër korrupsionit

–       Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e pakicave

–       Politikat e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitare

–       Politikat sociale dhe punësimi

–       Arsimi

–       Mjedisi