Struktura e Bashkisë Vau Dejes viti 2017

____________________________________________________________________

Struktura e Bashkisë Vau Dejes viti 2018

_______________________________________________________________

Struktura e Bashkisë Vau Dejes viti 2020

_______________________________________________________________

Struktura e Bashkisë Vau Dejes viti 2021

_______________________________________________________________

Struktura e Bashkisë Vau Dejes viti 2022

_______________________________________________________________

Struktura e Bashkisë Vau Dejes viti 2023

_______________________________________________________________

Struktura e Bashkisë Vau Dejes viti 2024