E drejta ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

Formulari i ankesës për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë  Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Vau Dejës rruga “Qafa e Gurit” Vau Dejës ose me postë elektronike në adresën: info@vaudejes.gov.al  duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Formular ankese:(Klikoni këtu për të shkarkuar formularin)