• Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje
Nr Data e njoftimit Tematika e Dëgjeses Publike Vendi I Dëgjeses Data e Dëgjeses Ora
1 24.02.2021 Per dhenie ne perdorim me kontrate qeraje te Fondit Pyjor (Pyje qe kulloten) Gomsiqe 23.03.2021 11:00
2 10.03.2021 Per dhenie ne perdorim te pasurise Nr 366/2,Zk nr.1100 e llojit terren sportiv me siperfaqe 10300m2 Barbullush 06.04.2021 11:00
3 10.03.2021 Per dhenie ne perdorim te pasurise Nr.1/471, Zk nr.8598 e llojit (ndertese+ truall) VAU dejes 07.04.2021 11:00
4 26.03.2021 Per dhenie ne perdorim tepasurise Nr.564, Zk nr.3506 prone e bashkise vau dejes e llojit “Pa fryt” ne siperfaqe 7545 m2 Stajke 22.04.2021 11:00