Hartat e Analizës dhe Vlerësimit të thelluar të territorit 5-3

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizës dhe Vlerësimit të thelluar të territorit 5-4

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizës dhe Vlerësimit të thelluar të territorit 5-5

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Aneksi i dëgjesave dhe takimeve-Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizës dhe Vlerësimit të thelluar të territorit 5-2

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Strategjia e Zhvillimit të Territorit Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Aneks- Skedat e Projekteve

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizës dhe Vlerësimit te thelluar të territorit 5-1

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizës dhe Vlerësimit të thelluar të territorit

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.