Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 25.06.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i mandateve Ejte 24.06.2021 9.00
2 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Ejte 24.06.2021 9.30
3 Komisioni i Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Ejte 24.06.2021 11.00