Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 26.07.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Premte 23.07.2021 9.00
2 Komisioni i Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Premte 23.07.2021 9.30
3 Komisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile Premte 23.07.2021 10.00