Projekt Vendim Nr.1 dt.07.05.2020 Për dhënie me qira të një pjese sip.toke (shesh+truall), pronë e Bashkise Vau Dejes