Vendim Nr.52 datë 25.08.2020” Për miratimin e tavaneve përfundimtare të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Vau Dejes “.