Vendim Nr.51 datë 25.08.2020 “Për Miratimin e Planit të të ardhurave për PBA 2021-2023 të Bashkisë Vau-Dejes