Vendim Nr.31 Datë 25.06.2020 “ Për miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës Z.Frano Dedë Ndoja “.