Vendim Nr.29 Datë 24.04.2020 “ Për miratimin e rinovimit të kontratës së subjektit ‘Blerim Shimaj ‘ për vendosjen e antenës transmetim internet “ .