Vendim Nr.24 datë 24.04.2020 për “Miratimin e Rregullores për Marrëdhëniet e Këshillit Bashkiak Vau Dejës me Publikun dhe Median “