Vendim Nr.23 datë 24.04.2020 për “ Miratimin e Rregullores së Funksionimit të Këshillit Bashkiak Vau Dejës “