Shërbime që ofron bashkia

1.Shërbime

2.Shërbime administrative

  3.Kontratat publike

 • Objekti i kontratës
 • Numri i references së procedures/kontratës
 • Lloji I procedures
 • Termat dhe kushtet e kontratës
 • Kohëzgjatja e kontratës
 • Vlera e kontratës
 • Të dhënat e autoritetit kontraktor
 • Të dhënat e kontraktorit/nënkontraktorit
 • Treguesit për matjen e përmbushjes së kontratës
 • Strukturat publike përgjegjese për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës
 • Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankimim
 • Raportet e kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës

4.E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet