Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 23.04.2021

1.Projekt Vendim ‘’ mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Mars 2021’’

2.Projekt Vendim” Për miratimin e dorëheqjes së anëtarit të Këshillit Bashkiak Vau Dejes”.

3.Projekt Vendim për “Miratimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkise Vau Dejës z.Nin Curej”

 

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Ejte 22.04.2021 9.00
2 Komisioni i mandateve Ejte 22.04.2021 10.00