Proçedura Ankimimi

Ankim ndaj masave administrative të vendosura nga strukturat e Bashkisë Vau Dejes

Lista e Dokumentave :
– Kopje të masës administrative të vendosur nga Vau Dejes
– Dokumentacionin/Provat me të cilën provon se kjo masë administrative nuk është e mbështetur në ligj
Afati : 60 ditë nga dita e protokollimit në Vau Dejes