Shpallje Publike nga Drejtoria e Pyjeve ,Turizmit,Kulures dhe Mjedisit