Njoftim për dëgjesë publike “Për dhënien në përdorim banorëve të fshatit Nënshat një siperfaqe toke prej 2 dynym , si shtesë e sipërfaqes ekzistuese të varrezave të fshatit “