Njoftim mbi fillimin e proçedurave të ristrukturimit sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe “IT”