“Festivali Folkorik i Intrumentistave të Vegjël Popullor” i 14-të Fushë-Arrës, 20-21 maj 2017, në të cilin mori pjesë Qendra Kulturore e Fëmijëve e bashkisë Vau Dejës.