Bashkia Vau-Dejës ka marrë nismën për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor.