Me  21 Mars 1017, Ditën Ndërkombëtare të Pyjeve, Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Turizmit, Shëndetësisë dhe Sportit në bashkëpunim me Drejtorinë e Manaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave, organizuan mbjelljen e disa fidanëve “bli”, në shkollën e mesme “Nënë Tereza” dhe shkollën 9- vjeçare “Gjon Ndoci”, në shenjë sensibilizimi.

Eshtë e rëndësishme që fëmijët të rriten në mjedise të gjelbërat, të duan dhe të kontribojnë në shtimin e tyre.