Mark Bisha

Subjekti Politik – PS

0684600034

bishamark@gmail.com

Marin Dodaj

Subjekti Politik

BF

Afrim Kapedanja

Subjekti Politik

PS

0672741250

afrim.kapidanja@icloud.com

 

Gjovana Corri

Subjekti Politik

BF

 

Pjeter Lleshi

Subjekti Politik

BF

 

 

Sander Nikolli

Subjekti Politik

PSD

0685255582

 

Regjinë Shelqetaj

 Subjekti Politik

BF

 

 

Florin Tanushi

Subjekti Politik

BF

 

 

Vjoleta Markolaj

Subjekti Politik

BF

 

 

 

Ferdinand Fusha

Subjekti Politik

BF

 

 

 

Samed Hasmegaj

Subjekti Politik

PD

Ervis Shimaj

KRYETAR I KESHIILLIT

Subjekti Politik – PSD

0682022699

vis.shimaj@live.com

Franga Kola

Subjekti Politik

PS

0684352402

frangakola3@gmail.com

 

Zv.Kryetare e Këshillit Bashkiak

Paola Pleshaj

Subjekti Politik

PS

 

 

Kastriot Shkjau

Subjekti Politik

PS

 

Leonora Prenga

Subjekti Politik

PS

 

 

Neki Kapllanaj

Subjekti Politik

PS

 

Arsen Mehmeti

Subjekti Politik

PAA

0672055335

 

Rita Preçi

Subjekti Politik

PSD

0693395797

rita.preci11@gmail.com

 

Roberto Trushi

Subjekti Politik

PR

 

 

Albina Livadhi

Subjekti Politik

PDS

 0697363886

Ermir Tahiri

Subjekti Politik

PSD

0692553239

ermirtahiri89@gmail.com

Zv.Kryetar i Këshillit Bashkiak

Frano Prenga

Subjekti Politik

PDS

0692456512

frano.prenga@gmail.com

Kristiana Kovaçi

Subjekti Politik

PSD

0685011611

kristjanakovaci@hotmail.com

 

Aleko Dodani

Subjekti Politik

PSD

 

Vjollcë Zagani

Subjekti Politik

PSD

 

 

 

Martin Mardoda

Subjekti Politik

PSD

Mirela Vasija

Subjekti Politik

PSD

0693353045

 

 

 

Ornela Lleshi

Subjekti Politik

PSD

 

Gjon Marku  

Subjekti Politik

PD

 

 

 

Miliha Zyberaj

Subjekti Politik

PD