Ditën e 6 Majit, në festën e luleve, njësia administrative Bushat organizon panairin “Agro Trade” që është bërë tashmë një traditë e përvitshme ku mblidhen të gjithë prodhuesit dhe bizneset lokale për të ekspozuar produktet e tyre.

Ditën e 6 Majit, në festën e luleve, njësia administrative Bushat organizon panairin “Agro Trade” që është bërë tashmë një traditë e përvitshme ku mblidhen të gjithë prodhuesit dhe bizneset lokale për të ekspozuar produktet e tyre.

Ditën e 6 Majit, në festën e luleve, njësia administrative Bushat organizon panairin “Agro Trade” që është bërë tashmë një traditë e përvitshme ku mblidhen të gjithë prodhuesit dhe bizneset lokale për të ekspozuar produktet e tyre. Duke shfrytëzuar ekperiencën...
Dita Ndërkombëtare e Pyjeve

Dita Ndërkombëtare e Pyjeve

Me  21 Mars 1017, Ditën Ndërkombëtare të Pyjeve, Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Turizmit, Shëndetësisë dhe Sportit në bashkëpunim me Drejtorinë e Manaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave, organizuan mbjelljen e disa fidanëve “bli”, në shkollën e mesme...