Vendim Nr.46.datë 25.08.2020 “Për miratimin e planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak Vau Dejës për periudhën Shtator-Dhjetor 2020”