Vendim Nr.38 Datë 25.06.2020 “Për miratimin e dhënies me qira të një siperfaqe toke ( Shesh + truall ),prej 100m2 banorit Tom Shkreli.”