Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 26.05.2021

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i mandateve Marte 25.05.2021 9.00
2 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Marte 25.05.2021 9.30
3 Komisioni i Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Marte 25.05.2021 10.00
4 Komisioni i rendit publik dhe mbrojtjes civile Marte 25.05.2021 10.30