Pasaporta - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Plani i zhvillimit - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Rregullore vendore - Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Shkresë përcjellëse - Faza III - Vau-Dejes

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-1

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-2

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Aneks- Skedat e Projekteve

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-3

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-4

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Hartat e Analizes dhe Vleresimi te thelluar te territorit 5-5

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Aneksi i dëgjesave dhe takimeve-Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin.

Njoftim Për Vende Të Lira Pune

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin

Strategjia e Zhvillimit të Territorit Bashkia Vau-Dejës

Klikoni ketu per te shkarkuar dokumentin