BANIMI

Pajisje me vërtetim banor njësie administrative – banore të përhershëm

Lista e dokumentave :
– Mjet Identifikimi
– Akti i pronësisë
– Kontrata e qerasë
– Deklarim nga personi i afërt që e mban në shtëpi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – brenda dy ditësh.
Vendi : Pranë Bashkisë Vau Dejes  ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes .

Pajisje me vërtetim banor njësie administrative – banore të përkohshëm

Lista e dokumentave :
– Mjet Identifikimi
– Akti i pronësisë
– Kontrata e qerasë
– Deklarim nga personi i afërt që e mban në shtëpi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – brenda dy ditësh.
Vendi : Pranë Bashkisë Vau Dejes  ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Vau Dejes