Arkiva

ARKIVA

 

Pajisje me fotokopje dokumenti arshivor

Lista e Dokumentave :
– Kartë Identiteti

Afati : 10 ditë
Vendi: Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Vau Dejes